Kvalitet over kvantitet

av Kvinnekonsulenten

”A bubble, or a lasting business?”

Dette er spørsmålet David Carr stiller i artikkelen «As I Was Saying About Web Journalist… A Bubble, or a Lasting Business?» om det store Internett og nettjournalistikken, og mye tyder på at han stiller et godt spørsmål. For bare imens jeg sitter og skriver dette innlegget, vokser nettet. I det jeg jobber meg gjennom ord for ord, blir Facebook-innlegg, likes, nyheter og uendelig mye mer publisert i andre ender på nettet, hvis jeg i det hele tatt kan kalle det. Sannheten er at Internett er endeløst, og uten tvil et av de raskest voksende fenomenene i vårt århundre. Men er et det en boble, eller er vi vitner til utviklingen av noe som skal vokse seg enda større, bedre og mer populær i løpet av de neste tiårene? Internett dekker stadig mer av dagens nyheter, og da er også en god idé og spørre seg om vi snakker om en virksomhet som har kommet for å bli.

Bare nyheter i seg selv er nok et godt eksempel på at Internett ikke har tenkt seg noen vei. Nettmedium blir stadig hyppigere oppdatert, likeså papiravisene har begynt å nærme seg sin utløpsdato. Men med et såpass stort ansvarsområde nettet nå har fått for deling av nyheter, er det også en selvfølge at kravet om kvalitet settes på prøve. I mitt tidligere blogginnlegg «En ny journalistisk høytid,» diskuterte jeg blant annet hvordan nettmedium åpner for bruk av for eksempel visuelle virkemidler i en tekst, og i dag tenkte jeg å gå litt videre på nettopp dette. Nettmediet åpner for enorme muligheter, men hvordan skal nyhetsredaksjoner rundt om klare å utnytte disse best mulig? Med et enormt utvalg og ofte mange lignende alternativer, er det nok spesielt ett uttrykk som er relevant her – kvalitet over kvantitet! Det finnes et hav av relevant stoff der ute, men kun det beste stikker seg ut, og blogging er et bra alternativ på dette.

På bloggen Online Journalism Blog (OJB), er sammenhengen mellom journalistikk og blogging beskrevet slik:

(…) blogging provides an extra space to invite people into your journalism and provide opportunities for them to contribute additional information, suggested avenues of inquiry, etc.

It helps build the relationship between journalist and source in a way that standard formats don’t always provide.

Slik jeg tolker utsagnet over, er blogging altså en mulighet til å komme nærmere leseren, journalisten har mulighet til å skape et nærliggende forhold til den som leser. Dette er også er med på å bygge opp troverdigheten rundt bloggeren/journalisten. En blogg, hvor leserne selv har mulighet til å kommentere og ta del i diskusjonen, blir mer personlig enn for eksempel en nettavis, og er absolutt noe jeg tror kan bli viktig for nyhetsmedium framover.

Blogging er nok bare et av mange lignende eksempler på hvordan nettjournalistikken kan utvides, men som nevnt over har innholdet ekstremt mye å si. En kan skrive side opp og side ned med nyhetsstoff på nettet, men fordi det også er så ekstremt mye forskjellig der ute, er det kun det beste som skiller seg ut. Uten nysgjerrighet og interesse fra leseren sin side, er journalistens arbeid bare noe som ligger og opptar plass – noe som kunne gjort like stor nytte om det kun hadde vært lagra i et privat dokument på PC-en. Å ha leserne ”on board” er alfa og omega når det kommer til journalistikk – og da er det kun én ting som gjelder: kvalitetet over kvantitet!

Reklamer